Press conference in Warsaw on Cuba

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/press-conference-in-warsaw-on-cuba/

Press release: Champions of human rights and civil liberties in Cuba travel to Poland to highlight the egregious inconsistency in European Union support of the totalitarian communist regime in Havana

FOR IMMEDIATE RELEASE

Champions of human rights and civil liberties in Cuba travel to Poland to highlight the egregious inconsistency in European Union support of the totalitarian communist regime in Havana

Warsaw, Poland, August 16, 2023 – Leaders of the Assembly of the Cuban Resistance (ACR), a parliament in exile standing for justice and democracy in Cuba, are traveling to Warsaw to bring a facts-based ‘State of the Island’ briefing to Poland. Their visit comes in response to the communist regime in Havana recently sending elite military forces to Belarus and the participation of Cuban soldiers in the war in Ukraine fighting under the banner of Russia. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/pressrelease-champions-of-human-rights-and-civil-liberties-in-cuba-travel-to-poland-to-highlight-the-egregious-inconsistency-in-european-union-support-of-the-totalitarian-communist-regime-in-havana/

Fråga till utrikesministern angående förhindrande av folkmord i Artsach

Fråga 2022/23:911 Förhindrande av folkmord i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forhindrande-av-folkmord-i-artsakh/

Fråga till biståndsministern angående översyn av PDCA inklusive bistånd till kommunistregimen på Kuba

Fråga 2022/23:910 Översyn av PDCA inklusive bistånd till kommunistregimen på Kuba

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-oversyn-av-pdca-inklusive-bistand-till-kommunistregimen-pa-kuba/

Georgien – 15 år av rysk ockupation

GEORGIEN Idag är det 15 år sedan som Ryssland den 8 augusti 2008, utan hänsyn till de grundläggande normerna och principerna i internationell rätt, FN-stadgan och Helsingfors slutakt, inledde sin invasion av Georgien på land, till sjöss, med flyg och via cyberrymden – vilket gav bestående avtryck på den europeiska säkerhetsarkitekturen. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/georgien-15-ar-av-rysk-ockupation/

Statement of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag regarding the situation in Nagorno-Karabakh

We, the undersigned Members of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag, are deeply concerned about the situation in Artsakh (Nagorno-Karabakh). Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/statement-of-the-sweden-armenia-friendship-group-of-the-swedish-riksdag-regarding-the-situation-in-nagorno-karabakh/

Statement by Mr Björn Söder in the General Debate of the 30th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in Vancouver

OSCE PA Statement by Mr Björn Söder in the General Debate of the 30th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in Vancouver 30th June to 4 July 2023. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/statement-by-mr-bjorn-soder-in-the-general-debate-of-the-30th-annual-session-of-the-osce-parliamentary-assembly-in-vancouver/

Statement by Mr Björn Söder in the 3rd Committee of the 30th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in Vancouver

OSCE PA Statement by Mr Björn Söder in the 3rd Committee of the 30th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in Vancouver 30th June to 4 July 2023. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/statement-by-mr-bjorn-soder-in-the-3rd-committee-of-the-30th-annual-session-of-the-osce-parliamentary-assembly-in-vancouver/

Condemnation of the desecration of Polish graves in Belarus

OSSE-PF Inför OSSE-PF:s sommarmöte den 30 juni-4 juli i Vancouver, hade Björn Söder författat ett förslag till en sk Supplementary Item (SI). Förslaget antogs av den parlamentariska församlingen och blev en del av slutdeklarationen från Vancouvermötet. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/condemnation-of-the-desecration-of-polish-graves-in-belarus/

Anförande i debatten om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022 

DEBATT Anförande i debatten om Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2022  (2022/23:UU12) den 13 juni 2023. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/anforande-i-debatten-om-organisationen-for-sakerhet-och-samarbete-i-europa-under-2022/

Introductional remarks by Björn Söder at the Seminar on EU’s support to organisations in Cuba and the PDC-agreement in the Swedish Parliament on June 7, 2023

EU/CUBA Introductional remarks by Björn Söder at the Seminar on EU’s support to organisations in Cuba and the PDC-agreement in the Swedish Parliament on June 7, 2023. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/introductional-remarks-by-bjorn-soder-at-the-seminar-on-eus-support-to-organisations-in-cuba-and-the-pdc-agreement-swedish-parliament-june-7-2023/

Fråga till utrikesministern om åtgärder angående fredsprocessen mellan Armenien och Azerbajdzjan

Fråga 2022/23:719 Åtgärder angående fredsprocessen mellan Armenien och Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-atgarder-fran-sveriges-regering-angaende-fredsprocessen-mellan-armenien-och-azerbajdzjan/

Dags att genomskåda den falska armlängdens avstånd till skattefinansierad kultur

KULTURPOLITIK För att förekomma en del politiska motståndare  och allehanda kulturredaktörer vill jag inledningsvis betona att jag anser att kulturen ska vara fri så länge den håller sig inom lagens ramar. Politiker eller andra ska inte lägga sig och försöka styra kulturen. Det numera välkända begreppet ”en armlängds avstånd” ska råda. Så, med det sagt hoppas jag undvika en massa märkliga påståenden om att jag som politiker vill lägga mig i vad enskilda kulturarbetare pysslar med och vilken konst som produceras. Detta är också något som Tidöavtalet – avtalet mellan de fyra styrande partierna – slår fast: ”Kulturpolitiken ska värna kulturlivets oberoende och egenvärde gentemot nyttoändamål. Principen om armlängds avstånd ska upprätthållas”, står det i avtalet. Gott så. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-att-genomskada-den-falska-armlangdens-avstand-till-skattefinansierad-kultur/

Dags att tillåta gårdsförsäljning utan att utmana Systembolagets monopol – Gör producenterna till ombud för Systembolaget!

GÅRDSFÖRSÄLJNING Redan den 27 oktober 2010, efter att Sverigedemokraterna gjort entré i Sveriges riksdag, motionerade jag tillsammans med partikollegan Sven-Olof Sällström om att man skulle tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och andra jästa drycker av vintyp, lokalt producerade öl-, malt- och ciderdrycker. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/dags-att-tillata-gardsforsaljning-utan-att-utmana-systembolagets-monopol-gor-producenterna-till-ombud-for-systembolaget/

Varför är det viktigt att blanda in barn, Vencu Velasquez (S)?

DEBATT Jag noterar att Daniel Vencu Velasquez (S) i sitt genmäle i Expressen den 8 maj inte bemöter mig i sak någonstans om de nära kopplingar dragvärlden numera har med småbarn utan fortsätter istället att påstå felaktigheter för att det ska passa in i hans narrativ om mig och SD. Det han tidigare i sin debattartikel framförde som ”jämställde” har nu i sitt genmäle blivit ”antydan”. Det vore på plats med en ursäkt från honom för att han för fram osanningar. Men likt övriga socialdemokrater anstår det inte dem att be om ursäkt för någonting. Istället fortsätter man med en dåres envishet att föra fram sitt eget narrativ. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/varfor-ar-det-viktigt-att-blanda-in-barn-vencu-velasquez/