Fråga till utrikesministern angående FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:95 FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fn-missions-uttalande-om-handelser-i-nagorno-karabach/

Fråga till försvarsministern angående en svensk försvarsindustriell strategi

Fråga 2023/24:64 En svensk försvarsindustriell strategi

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-en-svensk-forsvarsindustriell-strategi/

Fråga till utrikesministern angående dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:59 Dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-dokumentation-av-krigsforbrytelser-och-brott-mot-manskliga-rattigheter-i-nagorno-karabach/

Fråga till biståndsministern angående ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:58 Ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-okad-hjalp-till-katastrofdrabbade-i-nagorno-karabach/

Fråga till ministern för civilt försvar angående kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

Fråga 2023/24:44 Kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-ministern-for-civilt-forsvar-angaende-kommunernas-kapacitet-i-ateruppbyggnaden-av-totalforsvaret/

The EU and Cuba: A Morally Incoherent Policy

EU/CUBA In light of a military coup against a democratically elected government in Niger, the European Union quickly acted to suspend development aid to the African nation. This was prompted by great concern over the regression of democracy in the region, given the previous military coups in Mali and Burkina Faso. There are further worries about the role played by the Wagner Group in these military takeovers, as well as the growth of Russian influence in the region. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/eu-a-morally-incoherent-policy/

Fråga till infrastrukturministern angående möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

Fråga 2023/24:42 Möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-mojlighet-for-myndighetsfordon-att-utrustas-med-lyktor-som-anvands-for-polismans-tecken/

Fråga till minister för civilt försvar angående Kustbevakningens geografiska begränsningar

Fråga 2023/24:41 Kustbevakningens geografiska begränsningar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-kustbevakningens-geografiska-begransningar/

Fråga till justitieministern angående möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register

Fråga 2023/24:40 Möjliggöra för Kustbevakningen att göra slagningar i register

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-mojliggora-for-kustbevakningen-att-gora-slagningar-i-register/

Fråga till utrikesministern angående Azerbajdzjans anfall mot Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:37 Azerbajdzjans anfall mot Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-azerbajdzjans-anfall-mot-nagorno-karabach/

Fråga till utrikesministern angående konsulära tjänster för belarusier utomlands

Fråga 2023/24:33 Konsulära tjänster för belarusier utomlands

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-tjanster-for-belarusier-utomlands/

Fråga till utrikesministern angående stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution

Fråga 2023/24:17 Stöd till den belarusiska oppositionen i enlighet med OSSE-PF:s resolution

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-stod-till-den-belarusiska-oppositionen-i-enlighet-med-osse-pfs-resolution/

Statement of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag and members of the Swedish delegation to PACE regarding Azerbaijan’s attack on Nagorno-Karabakh

Once again, on September 19, Azerbaijan unleashed another large-scale military attack against the people of Nagorno-Karabakh. According to the Ministry of Defence of Azerbaijan, their aggression was an ”anti-terrorist measure” that they launched in Nagorno-Karabakh, but instead it seems to be another attempt to complete its policy of ethnic cleansing when civilian settlements such as the city of Stepanakert, and other cities and villages are shelled. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/statement-of-the-sweden-armenia-friendship-group-of-the-swedish-riksdag-and-members-of-the-swedish-delegation-to-pace-regarding-azerbaijans-attack-on-nagorno-karabakh/

Intellektuellt lågpresterande och ohederligt av ledarskribent

Dagens Nyheters ledarskribent Arvid Åhlund går idag till angrepp mot mig i en, som inte kan beskrivas som annat än intellektuellt lågpresterande och ohederlig, ledarartikel. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/intellektuellt-lagpresterande-och-ohederligt-av-ledarskribent/

Fråga till biståndsministern angående stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner

Fråga 2022/23:975 Stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-stod-till-byggandet-av-belarusiska-oppositionens-institutioner/