Fråga till kultur- och demokratiministern angående en statlig myndighets angrepp på journalister

Fråga 2020/21:3195 En statlig myndighets angrepp på journalister

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, beskriver sig som ”en oberoende statlig kommitté som sprider forskningsresultat på migrationsområdet” och huserar i Regeringskansliets lokaler.

I en nyutkommen så kallad policy brief från myndigheten redogör docenten Mattias Ekman för resultat av ett forskningsprojekt som finansierats av statliga Vetenskapsrådet. I policy briefen används texter av journalisterna Ivar Arpi och Per Gudmundson från deras tid som ledarskribenter på Svenska Dagbladet som exempel på hur rasism och främlingsfientlighet normaliseras av etablerade aktörer.

”Ledarartiklarna innehåller alarmerande beskrivningar av det svenska samhället som försatt i ’systemkollaps’, en tankefigur som bygger på idéer om att den förda flykting- och invandringspolitiken leder till att samhällsinstitutionerna inte längre kan utföra sina uppdrag och att samhället därmed ’kollapsar’”, skriver Ekman bland annat.

Att en statlig myndighet, finansierad av skattemedel, under Regeringskansliet pekar ut erkända journalister som vågat ifrågasätta den rådande situationen i landet och peka på problemen, för att ”normalisera” rasism och främlingsfientlighet är ett starkt angrepp på demokratin och yttrandefriheten.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av att en statlig myndighet angriper journalister och det fria ordet på detta sätt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-en-statlig-myndighets-angrepp-pa-journalister/