Författarens inlägg

Speech at the ECR Eurolat Policy Group meeting in the European Parliament on the 25th of October in 2023

EU/CUBA Björn Söder’s speech at the ECR Eurolat Policy Group meeting in the European Parliament on the 25th of October in 2023.

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/speech-at-the-ecr-eurolat-policy-group-meeting-in-the-european-parliament-on-the-25th-of-october-in-2023/

Letter of condolences

ISAREL Today I sent a letter of condolences to my colleague in the Israeli delegation to the OSCE PA.

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/letter-of-condolences/

Fråga till justitieministern angående säkerhetssituationen för armenier i Sverige

Fråga 2023/24:117 Säkerhetssituationen för armenier i Sverige av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-sakerhetssituationen-for-armenier-i-sverige/

Fråga till kulturministern angående tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler

Fråga 2023/24:114 Tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler av Björn Söder (SD) till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-tillgangen-till-sveriges-radios-officiella-kommunikationskanaler/

En fullständigt oacceptabel situation

Judiska församlingen i Göteborg har skickat ett mejl till sina medlemmar där man ”med bestämdhet” råder dem att framöver vidta stor försiktighet, rapporterar Expressen. I mejlet skriver man att man ”uppmanar alla att lämna judiska symboler hemma, som Davidsstjärnor och kippor till exempel”. Hebreisktalande uppmanas att inte tala språket på offentlig plats – med hänvisning …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/en-fullstandigt-oacceptabel-situation/

Fråga till justitieministern angående allmänna handlingar i elektroniskt format

Fråga 2023/24:100 Allmänna handlingar i elektroniskt format av Björn Söder (SD) till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-allmanna-handlingar-i-elektroniskt-format/

Fråga till utrikesministern angående återkallande av erkännandet av Palestina

Fråga 2023/24:96 Återkallande av erkännandet av Palestina av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-aterkallande-av-erkannandet-av-palestina/

Fråga till utrikesministern angående FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:95 FN-missions uttalande om händelser i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fn-missions-uttalande-om-handelser-i-nagorno-karabach/

Fråga till försvarsministern angående en svensk försvarsindustriell strategi

Fråga 2023/24:64 En svensk försvarsindustriell strategi av Björn Söder (SD) till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-en-svensk-forsvarsindustriell-strategi/

Fråga till utrikesministern angående dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:59 Dokumentation av krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-dokumentation-av-krigsforbrytelser-och-brott-mot-manskliga-rattigheter-i-nagorno-karabach/

Fråga till biståndsministern angående ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach

Fråga 2023/24:58 Ökad hjälp till katastrofdrabbade i Nagorno-Karabach av Björn Söder (SD) till Statsrådet Johan Forssell (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-okad-hjalp-till-katastrofdrabbade-i-nagorno-karabach/

Fråga till ministern för civilt försvar angående kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret

Fråga 2023/24:44 Kommunernas kapacitet i återuppbyggnaden av Totalförsvaret av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-ministern-for-civilt-forsvar-angaende-kommunernas-kapacitet-i-ateruppbyggnaden-av-totalforsvaret/

The EU and Cuba: A Morally Incoherent Policy

EU/CUBA In light of a military coup against a democratically elected government in Niger, the European Union quickly acted to suspend development aid to the African nation. This was prompted by great concern over the regression of democracy in the region, given the previous military coups in Mali and Burkina Faso. There are further worries …

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/eu-a-morally-incoherent-policy/

Fråga till infrastrukturministern angående möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken

Fråga 2023/24:42 Möjlighet för myndighetsfordon att utrustas med lyktor som används för polismans tecken av Björn Söder (SD) till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-mojlighet-for-myndighetsfordon-att-utrustas-med-lyktor-som-anvands-for-polismans-tecken/

Fråga till minister för civilt försvar angående Kustbevakningens geografiska begränsningar

Fråga 2023/24:41 Kustbevakningens geografiska begränsningar av Björn Söder (SD) till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-kustbevakningens-geografiska-begransningar/