Författarens inlägg

Fråga till socialministern angående Sveriges export av covidsmitta

Fråga 2021/22:377 Sveriges export av covidsmitta av Björn Söder (SD) till Socialminister Lena Hallengren (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-sveriges-export-av-covidsmitta/

Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige

Fråga 2021/22:376 Konsulära kostnader i samband med att UD förde IS-kvinnor till Sverige av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-is-kvinnor-till-sverige/

Fråga till inrikesministern angående poliser som vill lämna sitt yrke

Fråga 2021/22:337 Poliser som vill lämna sitt yrke av Björn Söder (SD) till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-poliser-som-vill-lamna-sitt-yrke/

Fråga till biståndsministern angående Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer

Fråga 2021/22:335 Riksrevisionens kritik mot regeringens bistånd till multilaterala organisationer av Björn Söder (SD) till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-riksrevisionens-kritik-mot-regeringens-bistand-till-multilaterala-organisationer/

Fråga till försvarsministern angående den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan

Fråga 2021/22:289 Den svenska evakueringsinsatsen i Afghanistan av Björn Söder (SD) till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-den-svenska-evakueringsinsatsen-i-afghanistan/

Fråga till energiministern angående konsekvenser av regeringens energipolitik

Fråga 2021/22:266 Konsekvenser av regeringens energipolitik av Björn Söder (SD) till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-konsekvenser-av-regeringens-energipolitik/

Fråga till inrikesministern angående stöd för att hålla EU:s yttre gränser

Fråga 2021/22:265 Stöd för att hålla EU:s yttre gränser av Björn Söder (SD) till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-stod-for-att-halla-eus-yttre-granser/

Fråga till utrikesministern angående information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister

Fråga 2021/22:262 Information till det kurdiska självstyret om Sveriges frisläppande av IS-terrorister av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-information-till-det-kurdiska-sjalvstyret-om-sveriges-frislappande-av-is-terrorister/

Fråga till statsrådet Märta Stenevi angående omfattningen av afrofobi i Sverige

Fråga 2021/22:256 Omfattningen av afrofobi i Sverige av Björn Söder (SD) till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-statsradet-marta-stenevi-angaende-omfattningen-av-afrofobi-i-sverige/

Fråga till justitieministern angående nationellt avhopparprogram

Fråga 2021/22:255 Nationellt avhopparprogram av Björn Söder (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-nationellt-avhopparprogram/

Fråga till utrikesministern angående blockering av talibanerna i FN

Fråga 2021/22:254 Blockering av talibanerna i FN av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-blockering-av-talibanerna-i-fn/

Fråga till socialministern angående politisk beredskap vid ökad smittspridning

Fråga 2021/22:245 Politisk beredskap vid ökad smittspridning av Björn Söder (SD) till Socialminister Lena Hallengren (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-politisk-beredskap-vid-okad-smittspridning/

Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige

Fråga 2021/22:244 Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-tre-is-kvinnor-till-sverige-2/

Fråga till utrikesministern angående hennes möte med ledningen för Palestinska myndigheten

Fråga 2021/22:242 Utrikesministerns möte med ledningen för Palestinska myndigheten av Björn Söder (SD) till Utrikesminister Ann Linde (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-hennes-mote-med-ledningen-for-palestinska-myndigheten/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående avsaknad av kontroll av tillbakaresande IS-terrorister

Fråga 2021/22:183 Avsaknad av kontroll av tillbakaresande IS-terrorister av Björn Söder (SD) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-avsaknad-av-kontroll-av-tillbakaresande-is-terrorister/