Djupt orättvist vårdförslag

VÅRD TILL ILLEGALA Efter att regeringen tillsammans med Miljöpartiet i juni deklarerade sin överenskommelse om en mer ansvarslös migrationspolitik, meddelade statsminister Fredrik Reinfeldt i årets regeringsförklaring, att illegala invandrare i större omfattning än i dag och i högre utsträckning än andra ska erbjudas skattefinansierad vård. Socialdepartementet har sammanställt en promemoria i ärendet som ska ut på remiss och innebär att alla Sveriges landsting ska vara förpliktigade att erbjuda avgiftsfri eller kraftigt subventionerad vård till både individer som struntat i avvisningsbeslut och de som över huvudtaget inte ens valt att söka asyl. Detta i precis samma grad som för laglydiga asylsökande som följer reglerna och lämnar landet då de inte beviljats uppehållstillstånd. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/djupt-orattvist-vardforslag/

Inga fler papperspoliser – låt polisen göra det den är bäst på

POLISEN I riksdagen har vi sverigedemokrater lagt en lång rad förslag för att komma tillrätta med den misslyckade kriminalpolitiken.  Så sent som i vintras lade vi dessutom fram ett åtgärdspaket mot den organiserade brottsligheten, Särskilda Metoder mot Organiserad Kriminalitet (SMOK), som innehöll bland annat att införa möjligheten att åtala och fälla för organiserad brottslighet utan att binda vid specifikt brott, skärpa straffen, göra det lättare att använda hemliga tvångsmedel, ge polisen särskilda befogenheter att beslagta tillgångar men också att sätta större fokus på brottsoffren. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/inga-fler-papperspoliser-lat-polisen-gora-det-den-ar-bast-pa/

Därför vill vi inte att Sverige deltar med militär i kriget i Libyen

LIBYEN När riksdagen i fredags röstade för att Sverige förlänger sin militära insats i Libyen valde Sverigedemokraterna att stå fast vid sina tidigare ställningstaganden om att Sverige istället bör fokusera på humanitära insatser. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/darfor-vill-vi-inte-att-sverige-deltar-med-militar-i-kriget-i-libyen/