Fråga till finansministern angående sänkt skatt på bensin

Fråga 2021/22:89 Sänkt skatt på bensin

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-sankt-skatt-pa-bensin/

Hycklarna

När Lars Vilks nu tragiskt gått bort skyndar sig politiker och journalister till hyllningskören till honom. Men var var alla dessa röster under alla dessa år då Lars Vilks levde sitt liv under all värdighet i ett demokratiskt land som Sverige genom att kontinuerligt tvingas flytta runt och leva under ständigt polisskydd för att undgå attacker från människor som de genom sin politik och propaganda släppt in i vårt land?

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/hycklarna/

Fråga till utrikesministern angående Kinas upprepade kränkningar av Taiwan

Fråga 2021/22:86 Kinas upprepade kränkningar av Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-upprepade-krankningar-av-taiwan/

Fråga till utrikesministern angående fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

Fråga 2021/22:79 Fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordjupning-av-eus-relationer-med-taiwan-2/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående spridning av radikal islamism i moskéer

Fråga 2021/22:78 Spridning av radikal islamism i moskéer

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-spridning-av-radikal-islamism-i-moskeer/

Fråga till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Fråga 2021/22:77 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/

Interpellation till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Interpellation 2021/22:23 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/interpellation-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/

Fråga till utrikesministern angående armenier i Artsach

Fråga 2021/22:70 Armenier i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armenier-i-artsach/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

Fråga 2021/22:69 Sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-sprangningen-i-goteborg-och-kriminaliteten-i-landet/

Fråga till utrikesministern angående armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

Fråga 2021/22:55 Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniska-krigsfangar-i-azerbajdzjan/

Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

Fråga 2021/22:54 Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-tre-is-terrorister-till-sverige/

Fråga till utrikesministern angående UD:s evakuering av icke-svenska medborgare från Afghanistan

Fråga 2021/22:53 UD:s evakuering av icke-svenska medborgare från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uds-evakuering-av-icke-svenska-medborgare-fran-afghanistan/

Fråga till utrikesministern angående kontroll av evakuerade från Afghanistan

Fråga 2021/22:52 Kontroll av evakuerade från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kontroll-av-evakuerade-fran-afghanistan/

Fråga till miljö- och klimatministern angående regeringens energi- och klimatpolitik

Fråga 2021/22:51 Regeringens energi- och klimatpolitik

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-regeringens-energi-och-klimatpolitik/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående JK:s hantering av underlag för skadestånd

Fråga 2021/22:50 JK:s hantering av underlag för skadestånd

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-jks-hantering-av-underlag-for-skadestand/