Fråga till utrikesministern angående sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

Fråga 2023/24:315 Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sanktioner-mot-azerbajdzjanska-regimforetradare/

Fråga till justitieministern angående den ökande antisemitismen i Sverige

Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-antisemitismen-i-sverige/

Statement by Mr Björn Söder in the debate on the OSCE’s role in an era of conflict

OSCE PA Statement by Mr Björn Söder in the debate at the OSCE Parliamentary Assembly Autumn Meeting  in Yerevan 18th November 2023 on the OSCE’s role in an era of conflict. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/statement-by-mr-bjorn-soder-in-the-debate-on-the-osces-role-in-an-era-of-conflict/

Fråga till minister för civilt försvar angående prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret

Fråga 2023/24:240 Prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-prioriterade-atgarder-for-att-starka-det-civila-forsvaret/

Fråga till energi- och näringsministern angående engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning

Fråga 2023/24:235 Engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning

av Björn Söder (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energi-och-naringsministern-angaende-engagerande-av-svenska-energiforetag-i-moldaviens-energiomstallning/

Fråga till minister för civilt försvar angående försvarsindustrins roll i civilförsvaret

Fråga 2023/24:233 Försvarsindustrins roll i civilförsvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-forsvarsindustrins-roll-i-civilforsvaret/

Fråga till biståndsministern angående EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim

Fråga 2023/24:214 EU:s avtal med och finansiering av Kubas regim

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-eus-avtal-med-och-finansiering-av-kubas-regim/

Fråga till utrikesministern angående Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum

Fråga 2023/24:213 Irans ordförandeskap i FN:s råd för mänskliga rättigheters sociala forum

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-irans-ordforandeskap-i-fns-rad-for-manskliga-rattigheters-sociala-forum/

Speech at the ECR Eurolat Policy Group meeting in the European Parliament on the 25th of October in 2023

EU/CUBA Björn Söder’s speech at the ECR Eurolat Policy Group meeting in the European Parliament on the 25th of October in 2023. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/speech-at-the-ecr-eurolat-policy-group-meeting-in-the-european-parliament-on-the-25th-of-october-in-2023/

Letter of condolences

ISAREL Today I sent a letter of condolences to my colleague in the Israeli delegation to the OSCE PA. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/letter-of-condolences/

Fråga till justitieministern angående säkerhetssituationen för armenier i Sverige

Fråga 2023/24:117 Säkerhetssituationen för armenier i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-sakerhetssituationen-for-armenier-i-sverige/

Fråga till kulturministern angående tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler

Fråga 2023/24:114 Tillgången till Sveriges Radios officiella kommunikationskanaler

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-tillgangen-till-sveriges-radios-officiella-kommunikationskanaler/

En fullständigt oacceptabel situation

Judiska församlingen i Göteborg har skickat ett mejl till sina medlemmar där man ”med bestämdhet” råder dem att framöver vidta stor försiktighet, rapporterar Expressen. I mejlet skriver man att man ”uppmanar alla att lämna judiska symboler hemma, som Davidsstjärnor och kippor till exempel”. Hebreisktalande uppmanas att inte tala språket på offentlig plats – med hänvisning till att det ”redan har varit incidenter i andra svenska städer på grund av ovanstående”. Församlingen skriver att det finns anledning att tro att situationen förvärras de närmaste dagarna. Detta är fullständigt oacceptabelt och inte värdigt ett land som Sverige. Men det är en direkt konsekvens av en oansvarig politik som bedrivits av tidigare regeringar. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/en-fullstandigt-oacceptabel-situation/

Fråga till justitieministern angående allmänna handlingar i elektroniskt format

Fråga 2023/24:100 Allmänna handlingar i elektroniskt format

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-allmanna-handlingar-i-elektroniskt-format/

Fråga till utrikesministern angående återkallande av erkännandet av Palestina

Fråga 2023/24:96 Återkallande av erkännandet av Palestina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-aterkallande-av-erkannandet-av-palestina/