Fråga till utrikesministern angående svenska generalkonsulatet i Istanbul

Fråga 2022/23:261 Svenska generalkonsulatet i Istanbul

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-lapp-i-fonster-pa-svenska-generalkonsulatet-i-istanbul/

Fråga till utrikesministern angående Taiwans deltagande i WHO

Fråga 2022/23:260 Taiwans deltagande i WHO

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-taiwans-deltagande-i-who/

Statement of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag, members of the Swedish delegation to PACE and members of the Swedish delegation to OSCE-PA regarding the continuing blockade of the Lachin Corridor

Since December 12, 2022, Azerbaijan has blockaded the Lachin Corridor – the only land route to the outside world for 120.000 Armenians in Nagorno-Karabakh. The blockade has hindered the delivery of essential supplies such as food, medicines, gas etc. This action by Azerbaijan constitutes a clear violation of human rights and can risk severe humanitarian consequences. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/statement-of-the-sweden-armenia-friendship-group-of-the-swedish-riksdag-members-of-the-swedish-delegation-to-pace-and-members-of-the-swedish-delegation-to-osce-pa-regarding-the-continuing-blockade-of/

Vandalization of graves in Belarus

BELARUS/POLAND In July and August, 2022, a number of Polish memorials and gravesites were desecrated and vandalized by “unknown perpetrators”. These actions coincide with an increase in anti-Polish media campaigns in Belarus. The graves, belonging to Polish resistance fighters during World War II are a part of the Polish cultural heritage, a heritage the Belarusian regime don’t want to acknowledge. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/vandalization-of-graves-in-belarus/

Fråga till utrikesministern angående opolitiska tjänstemän vid Regeringskansliet

Fråga 2022/23:198 Opolitiska tjänstemän vid Regeringskansliet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-opolitiska-tjansteman-vid-regeringskansliet/

Fråga till biståndsministern angående ökat bistånd till Moldavien

Fråga 2022/23:187 Ökat bistånd till Moldavien

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-okat-bistand-till-moldavien/

Statement of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag and members of the Swedish delegation to PACE regarding the blockade of Lachin Corridor and cutting off gas supply in Nagorno-Karabakh

We, the undersigned Members of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag and members of the Swedish delegation to PACE, condemn Azerbaijan’s reported blockade of the Lachin Corridor. The blockade of Nagorno-Karabakh threatens to disrupting gas supplies and removing the primary source of food, heat, hot water, and electricity to 120,000 Armenians. This will risk severe humanitarian consequences. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/statement-of-the-sweden-armenia-friendship-group-of-the-swedish-riksdag-and-members-of-the-swedish-delegation-to-pace-regarding-the-blockade-of-lachin-corridor-and-cutting-off-gas-supply-in-nagorno-ka/

Fråga till utrikesministern angående terrorstämpling av ryska politiska partier

Fråga 2022/23:156 Terrorstämpling av ryska politiska partier

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-terrorstampla-ryska-politiska-partier/

Anförande i debatten om det svenska deltagandet i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

DEBATT Anförande i debatten om det svenska deltagandet i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (2022/23:UFöU1) den 8 december 2022. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-i-debatten-om-det-svenska-deltagandet-i-forenta-nationernas-stabiliseringsinsats-i-mali/

Fråga till utrikesministern angående tillbakadragande av erkännandet av Palestina som stat

Fråga 2022/23:72 Tillbakadragande av erkännandet av Palestina som stat

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-tillbakadragande-av-erkannandet-av-palestina-som-stat/

Fråga till utrikesministern angående erkännande av Israels kontroll över Golan

Fråga 2022/23:71 Erkännande av Israels kontroll över Golan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-erkannande-av-israels-kontroll-over-golan/

Fråga till utrikesministern angående återlämnande av Łaskis stadgar till Polen

Fråga 2022/23:40 Återlämnande av Łaskis stadgar till Polen

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-aterlamnande-av-laskis-stadgar-till-polen-3/

Skattefinansierade påverkans- och opinionskampanjer bör upphöra

SKATTEMEDEL För två år sedan riktade jag skarp kritik mot lobbyorganisationen Civil Right Defenders (CRD) för att de i en påverkanskampanj likställde en europeisk ledare, som valts i fria och demokratiska val i ett EU-medlemsland, med diktatorer, som begått och begår fruktansvärda övergrepp på sina folk och grannar. Det var inte bara osmakligt utan också direkt felaktigt. Att sedan organisationen överöses årligen med statliga medel från Sida, Utrikesdepartementet, Vinnova, Svenska institutet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arvsfonden och Folke Bernadotteakademin (2019 var det drygt 54 miljoner kronor men förra året, 2021, var det hela 81 miljoner kronor, vilket var en ökning mot 2020 på över 24 miljoner kronor eller 42%) gör inte saken bättre.

Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/skattefinansierade-paverkans-och-opinionskampanjer-bor-upphora/

Kommer utrikesministern vidta åtgärder mot de 261 ”opolitiska” tjänstemännen vid Regeringskansliet?

UTRIKESDEPARTEMENTET Efter valet 2018 när regeringen Löfven stod i begrepp att avskiljas från sitt uppdrag startade ett antal ”opolitiska” regeringstjänstemän på Utrikesdepartementet ett upprop för att Regeringskansliet skulle vidmakthålla den ”värdegrund” som man ansåg UD omfattas av. Man samlade ihop 261 undertecknare av detta upprop som riktades sig mot att en ny regering eventuellt kunde ta makten.

Till förvaltningschefen i Regeringskansliet ställdes bland annat frågan om Regeringskansliet som arbetsgivare kan ”garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering”? Man ifrågasatte alltså en ny regering och vad dess politik kunde leda till. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/kommer-utrikesministern-vidta-atgarder-mot-de-261-opolitiska-tjanstemannen-vid-regeringskansliet/

Statement of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag regarding the execution of the Armenian Prisoners of War by the Azerbaijani Military Forces

We, the undersigned Members of the Sweden-Armenia Friendship Group of the Swedish Riksdag, are horrified by videos publicized by Azerbaijani users on social media demonstrate the war crimes, extrajudicial killings of Armenian prisoners of war, torture of Armenian servicemen, including women, and desecration of corpses committed by the Azerbaijani armed forces. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/statement-of-the-sweden-armenia-friendship-group-of-the-swedish-riksdag-regarding-the-execution-of-the-armenian-prisoners-of-war-by-the-azerbaijani-military-forces/