Avveckla UNRWA!

UNRWA The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) är FN:s flyktingorgan som bildades 1949 för att ta hand om arabiska flyktingar efter att arabländerna förlorade sitt anfallskrig mot Israel 1948. De judiska flyktingar i arabländerna som i samband med kriget fick sina hem konfiskerade och tvingades fly, gavs ingen större hjälp från omvärlden medan UNRWA skapades för araberna. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/avveckla-unrwa/

Anförande om civilförsvarspolitik

DEBATT Anförande om betänkande 2023/24:FöU6 – Försvarspolitik och totalförsvar. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-om-civilforsvarspolitik/

Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-gallande-flygrutter-i-taiwansundet/

Anförande om Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet

DEBATT Anförande om betänkande 2023/24:FöU2 – Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av samhällets informations- och cybersäkerhet. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/anforande-om-riksrevisionens-rapport-om-regeringens-styrning-av-samhallets-informations-och-cybersakerhet/

Fråga till utrikesministern angående efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-efterkontroller-av-svenskt-krigsmateriel-i-ukraina/

Fråga till utrikesministern angående anslag till institut med kopplingar till diktatur

Fråga 2023/24:485 Anslag till institut med kopplingar till diktatur

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-anslag-till-institut-med-kopplingar-till-diktatur/

SOS alarm bör inte vara vinstdrivande!

SOS ALARM Riksrevisionen kommer nu med svidande kritik mot SOS Alarm för att inte ha uppnått de mål som finns rörande svarstider något år under de senaste tio åren, samt att svarstiderna systematiskt varierar mellan olika delar av landet och beroende på när samtal rings. Det är helt oacceptabelt och något vi pekat på under en längre tid. Ändå kvarstår problemen. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sos-alarm-maste-forandras/

Fråga till försvarsministern angående säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

Fråga 2023/24:378 Säkerställa att inga svenska komponenter ingår i ryska vapen

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-sakerstalla-att-inga-svenska-komponenter-ingar-i-ryska-vapen/

Fråga till infrastrukturministern angående ändring i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten

Fråga 2023/24:374 Ändring i körkortslagen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-andring-i-korkortslagen-for-att-mojliggora-snabbare-utbildning-av-fordonsforare-inom-forsvarsmakten/

Fråga till minister för civilt försvar angående utveckling av alarm-app

Fråga 2023/24:373 Utveckling av alarm-app

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-utveckling-av-alarm-app/

Socialdemokraterna måste börja ta ansvar för den ökande antisemitismen i Sverige

Antisemitismens fula tryne gör sig allt mer påmind i Sverige. Inte minst sedan den fruktansvärda islamistiska terrorattacken mot Israel den 7 oktober har vi kunnat se omfattande demonstrationer runt om i Sverige där attacken, som dödade 1.200 barn, kvinnor och män i Israel, hyllas. Det är uppenbart att det finns ett icke obetydligt stöd bland landets muslimska minoritet för det avskyvärda som hände. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/socialdemokraterna-maste-borja-ta-ansvar-for-den-okande-antisemitismen-i-sverige/

Fråga till utrikesministern angående Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

Fråga 2023/24:322 Armeniens fredsförslag Crossroads of Peace

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniens-fredsforslag-crossroads-of-peace/

Fråga till utrikesministern angående sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

Fråga 2023/24:315 Sanktioner mot azerbajdzjanska regimföreträdare

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sanktioner-mot-azerbajdzjanska-regimforetradare/

Fråga till justitieministern angående den ökande antisemitismen i Sverige

Fråga 2023/24:320 Den ökande antisemitismen i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-den-okande-antisemitismen-i-sverige/

Statement by Mr Björn Söder in the debate on the OSCE’s role in an era of conflict

OSCE PA Statement by Mr Björn Söder in the debate at the OSCE Parliamentary Assembly Autumn Meeting  in Yerevan 18th November 2023 on the OSCE’s role in an era of conflict. Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/statement-by-mr-bjorn-soder-in-the-debate-on-the-osces-role-in-an-era-of-conflict/