Fråga till justitie- och migrationsministern angående spridning av radikal islamism i moskéer

Fråga 2021/22:78 Spridning av radikal islamism i moskéer

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-spridning-av-radikal-islamism-i-moskeer/

Fråga till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Fråga 2021/22:77 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/

Interpellation till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Interpellation 2021/22:23 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/interpellation-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/

Fråga till utrikesministern angående armenier i Artsach

Fråga 2021/22:70 Armenier i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armenier-i-artsach/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

Fråga 2021/22:69 Sprängningen i Göteborg och kriminaliteten i landet

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-sprangningen-i-goteborg-och-kriminaliteten-i-landet/

Fråga till utrikesministern angående armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

Fråga 2021/22:55 Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armeniska-krigsfangar-i-azerbajdzjan/

Fråga till utrikesministern angående konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

Fråga 2021/22:54 Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-terrorister till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-konsulara-kostnader-i-samband-med-att-ud-forde-tre-is-terrorister-till-sverige/

Fråga till utrikesministern angående UD:s evakuering av icke-svenska medborgare från Afghanistan

Fråga 2021/22:53 UD:s evakuering av icke-svenska medborgare från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-uds-evakuering-av-icke-svenska-medborgare-fran-afghanistan/

Fråga till utrikesministern angående kontroll av evakuerade från Afghanistan

Fråga 2021/22:52 Kontroll av evakuerade från Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kontroll-av-evakuerade-fran-afghanistan/

Fråga till miljö- och klimatministern angående regeringens energi- och klimatpolitik

Fråga 2021/22:51 Regeringens energi- och klimatpolitik

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-regeringens-energi-och-klimatpolitik/

Fråga till justitie- och migrationsministern angående JK:s hantering av underlag för skadestånd

Fråga 2021/22:50 JK:s hantering av underlag för skadestånd

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-jks-hantering-av-underlag-for-skadestand/

Fråga till utrikesministern angående ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo

Fråga 2021/22:48 Ökade spänningar mellan Serbien och Kosovo

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-okade-spanningar-mellan-serbien-och-kosovo/

Fråga till utrikesministern angående Sveriges deltagande i FN:s konferens om rasism

Fråga 2021/22:24 Sveriges deltagande i FN:s konferens om rasism

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-sveriges-deltagande-i-fns-konferens-om-rasism/

Fråga till försvarsministern angående Wagnergruppens etablering i Mali

Fråga 2021/22:23 Wagnergruppens etablering i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-wagnergruppens-etablering-i-mali/

Fråga till utrikesministern angående fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

Fråga 2021/22:20 Fördjupning av EU:s relationer med Taiwan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S) Fortsätt läsa

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-fordjupning-av-eus-relationer-med-taiwan/